Το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή χορηγεί, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, μία θέση ανά ακαδημαϊκό έτος ενός διδάσκοντα ή μίας διδάσκουσας, με αντικείμενο έργου τη διδασκαλία δύο μαθημάτων (μία παράδοση και ένα σεμινάριο ή μία άσκηση) στο γνωστικό πεδίο «Αισθητικές Θεωρίες», είτε στην ιστορική είτε στη συστηματική διάστασή του. Επιπλέον, επί σειρά ετών παρείχε υποτροφίες σε απόφοιτους του τμήματός μας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αισθητική σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Ίδρυμα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.michelisfoundation.gr/

Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες