Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ρεθύµνου

Το Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ρεθύµνου βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου και προσφέρει στους φοιτητές, στους εργαζόµενους και στο διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα δωρεάν άθλησης, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Διαθέτει πλήρως εξοπλισµένη αίθουσα οργάνων καρδιο-αναπνευστικής και µυϊκής ενδυνάµωσης και λειτουργεί καθηµερινά από τις 14:30 µέχρι τις 20:00.

register image
register image

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο Ηρακλείου

Στην Πανεπιστηµιούπολη των Βουτών, στο Ηράκλειο, λειτουργεί από το 2007 ένα πλήρες αθλητικό κέντρο, το οποίο περιλαµβάνει κλειστό Γυµναστήριο 1.080 θέσεων και κλειστή πισίνα 25 µέτρων µε πέντε διαδροµές. Επιπλέον, το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει στην κατοχή του ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διατάσεων, µε πλαστικό χλοοτάπητα, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Κνωσού.

register image
register image