Διάλεξη του Δρ. Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Διδάσκοντα στη θέση Παναγιώτη και Έφης Μιχελή,  με τίτλο: «Προς μια ανθρωπολογική αισθητική της διαδήλωσης: οι φωτογραφίες του αρχείου Serge Collet»

Περίληψη: Μέσα από την παρουσίαση του αρχείου Serge Collet που φυλάσσεται στο Εργαστήριο του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών:  "Οπτική Ανθρωπολογία. Εικόνα, Μουσική, Κείμενο", η διάλεξη επικεντρώνει στη χρήση της φωτογραφικής εικόνας ως μέσου συστηματικής ανάλυσης των κοινωνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία στη δεκαετία του 1970. Σκοπός της είναι να σκιαγραφήσει το ρόλο της φωτογραφίας στη σύσταση αυτού που θα ονομάσουμε αισθητική της διαδήλωσης, επαναπροσδιορίζοντας την επιστημολογική σχέση ανάμεσα στον παρατηρητή και το παρατηρούμενο φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί μια επιλογή φωτογραφιών από το αρχείο, αντιπροσωπευτικών του τρόπου με τον οποίο ο Serge Collet αντιλαμβανόταν τη χρήση της εικόνας ως εργαλείο έρευνας και συλλογικής μνήμης.

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την διάλεξη: