ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12/03/2024)

Για αλλαγές/ακυρώσεις μπορείτε να βλέπετε και τις ανακοινώσεις της Γραμματείας στο Eduportal

Τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να τα βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.