Διαλέξεις του κυρίου MathieuMarion, Καθηγητή Φιλοσοφίας στο Université du Québec à Montréal, με τα εξής θέματα:

1. «A Reconstruction of the Rules for Dialectical Bouts in Ancient Philosophy»

(in collaboration with Benoit Castelnérac, University of Sherbrooke)

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023, και ώρα 18.00, αίθουσα Σ1 του Τμήματος

2. «Ancient Dialectic: Arguments and Strategies»

(in collaboration with Benoit Castelnérac, University of Sherbrooke)

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 18.00, αίθουσα Σ1 του Τμήματος

3. «Dialectic and Normativity: The Opponent as Second Person»

Τετάρτη  21 Ιουνίου 2023, και ώρα 18.00, αίθουσα Σ1 του Τμήματος

Για παρακολούθηση συμμετοχή / συμμετοχή θα πρέπει να γίνει εγγραφή εδώ ( η εγγραφή γίνεται μια φορά και ισχύει και για τις τρεις ομιλίες):

http://ww2.fks.uoc.gr/f/c-marion

Θα είναι τιμή μας να συμμετάσχετε!