Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ