Διαπίστωση για την μη κατάθεση υποψηφιοτήτων φοιτητών 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και του αναπληρωτή τους, για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου τους στη Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινων

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ