ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

    Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις (προστίθενται σταδιακά)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΦΑ003.6 Ράσελ: Τα προβλήματα της φιλοσοφίας Μ. Βενιέρη Α
ΦΒ034.7 Άμβλωση και Ηθική Λ. Παπαδάκη Α
ΦΒ060.2 Φαινομενολογία και Εξουσία: Arendt και Lukes Π. Θεοδώρου Α
ΦΓ077.7 Ιμμάνουελ Καντ: Περί Παιδαγωγικής (διδακτική επάρκεια) Κ. Σαργέντης Α
ΦΓ068 Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας Κ. Λαπαρίδης Α
Φ100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Κ. Ανδρουλιδάκης (Υ)
Φ120 Λογική Π. Θεοδώρου (Υ)
Φ130 Ηθική Φιλοσοφία Κ. Σαργέντης (Υ)
Φ160 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας Χλ. Μπάλλα (Υ)
ΦΑ204.1 Φιλοσοφία της Αντίληψης Μ. Βενιέρη Π
ΦΑ201.16 Νους και Ψυχή στην Αρχαία Φιλοσοφία Ειρ. Βιλτανιώτη Π
ΦΒ250.16 Ζητήματα στη Σύγχρονη Φιλοσοφία της Τέχνης Κ. Μπαντινάκη Π
ΦΓ294.4 Φιλοσοφία και λογοτεχνία τον 18ο αιώνα Σπ. Τέγος Π
ΦΓ268 Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας Κ. Λαπαρίδης Π
ΦΑ305.2 Το φιλοσοφικό πρόβλημα του Θεού Κ. Ανδρουλιδάκης Σ
ΦΑ310.5 Ειδικά θέματα φιλοσοφίας της επιστήμης: Επιστημονικές Επαναστάσεις Ι. Πίσσης Σ
ΦΒ355.2 Η Φιλοσοφία και η ιδέα του πανεπιστημίου Ι. Πίσσης Σ
ΦΓ375.2 David Hume: Εμπειρισμός και σκεπτικισμός Τέγος Σ
ΦΓ364.13 Πλάτων, Τίμαιος Ειρ. Βιλτανιώτη Σ
ΦΡΟΝΤ1 Φροντιστηριακό Μάθημα Αρχαίων Ελληνικών Ευγ.Περυσινάκη εργαστήριο
ΦΡΟΝΤ2 Φροντιστηριακό Μάθημα στη Λογική Στ. Γκαδρής εργαστήριο
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΚΑ100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Τ. Κακλαμάνη (Υ)
ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού (Υ)
ΚΨΑ050 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι Β. Τσούρτου (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση Ν. Λιοδάκη (Π)
ΕΠΛ001 Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου και διαχείρισης βιβλιογραφίας Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
ΕΠΛ002 Σύγχρονα εργαλεία λήψης και επεξεργασίας δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
ΚΠΓ035 Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος – 20ος αι.) (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Π)
ΚΨΓ050 Ψυχολογία της αντίληψης, συγκίνηση και συνείδηση Δ. Σταματοπούλου (Π)
KKA135 Θεωρίες Πολιτισμού Α. Τσαντηρόπουλος (Π)
ΚΚΒ407 Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας Αντ. Γεωργούλας (Σ)
ΚΚΒ100 Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών (διδακτική επάρκεια) Αντ. Γεωργούλας (Π)
ΚΠΒ317 Ιστορία και σχολική ιστορία (διδακτική επάρκεια) Αικ. Δαλακούρα (Σ)
ΚΔΓ480 Ανάλυση δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας: Λόγος (discourse)-εικόνα Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΜΑ551 Εργασιακή Πορεία των Πτυχιούχων του Τμήματος Τ. Κακλαμάνη / Ν. Λιοδάκη (Σ)
ΦΡΟΝΤ ΚΨΑ050 Φροντιστηριακό Μάθημα στην Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ε. Βιταλάκη εργαστήριο
 

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Τα φροντιστηριακά μαθήματα ΦΡΟΝΤ1 και ΦΡΟΝΤ2 και τα ΕΠΛ001 και ΕΠΛ002 μπορείτε να τα δηλώσετε όταν θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ως επιπλέον μαθήματα, διότι δεν έχουν ects και δεν προσμετρώνται στο πρόγραμμα σπουδών σας.

εκπ.άδειες:
Κωνσταντίνος Κουκουζέλης, από 1/10/2021 έως 15/2/2022

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2021 - 2022

Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος για περιγραφή / διασαφηνίσεις

 


ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΦΑ003.7 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus Στ. Τσινόρεμα Α
ΦΑ001.12 Πλωτίνος, Εννεάδες ΙΙΙ 7, Περὶ αἰώνος καὶ χρόνου Ειρ. Βιλτανιώτη Α
ΦΒ030.8 Ηθικότητα και ευδαιμονία Κ. Ανδρουλιδάκης Α
ΦΒ050 Περιβαλλοντική Αισθητική Κ. Μπαντινάκη Α
ΦΓ079.1 Σοπενχάουερ: Αφορισμοί για την πρακτική σοφία της ζωής Λ. Παπαδάκη Α
ΦΓ081.2 Τι είναι η Φαινομενολογία; Π. Θεοδώρου Α
Φ110 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης Ι. Πίσσης (Υ)*
Φ140 Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία Κ. Κουκουζέλης (Υ)
Φ180 Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας Μ. Βενιέρη (Υ)
ΦΑ201.17 Από τον Πλάτωνα στον Πλωτίνο Ειρ. Βιλτανιώτη Π
ΦΑ204.4 Τέχνη και Γνώση Κ. Μπαντινάκη Π
ΦΒ251 Φιλοσοφία και σάτιρα από τον Μολιέρο στον Swift Σπ. Τέγος Π
ΦΓ264.6 Πλάτων και πλατωνισμός Χλ. Μπάλλα Π
ΦΓ279.4 Φιλοσοφία του 19ου αιώνα: Από τον Χέγκελ στον Νίτσε Κ. Ανδρουλιδάκης Π
ΦΑ202 Γνωσιοθεωρία Ευαγγ. Μπαντέκας  Π
ΦΒ250.30 Φιλοσοφίες της ζωγραφικής Θ. Συμεωνίδης  Π
ΦB350.21 Η εννοιολογική διάσταση της τέχνης Θ. Συμεωνίδης  Σ
ΦΑ300.2 Θέματα Φιλοσοφίας του Νου Ευαγγ. Μπαντέκας  Σ
ΦΒ335.3 Ηθική φιλοσοφία και βιοηθική: Καντιανές προσεγγίσεις Λ. Παπαδάκη Σ
ΦΑ302.2 Σκεπτικισμός Μ. Βενιέρη Σ
ΦΑ310.6 Η έννοια του συστήματος (17ος-19ος αιώνας) Σπ. Τέγος Σ
ΦΓ365.9 Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά Α Χλ. Μπάλλα Σ
ΦΓ368 Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας Κων. Λαπαρίδης Σ
ΦΡΟΝΤΦ180 Φροντιστηριακό μάθημα, Ιστορίας της Νεότερης Φιλοσοφίας Στ. Γκαδρής (ΦΡΟΝΤ)

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
Εκπ. Άδεια: Κωνσταντίνος Σαργέντης 1/3/2022 έως 30/6/2022

 

 

 


 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΩΝΤΥΠΟΣ
ΚΕΑ200 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΚΑ110 Κοινωνιολογική Θεωρία Αντ. Γεωργούλας (Υ)
ΚΨΑ051 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ Τ. Ιατρίδης (Υ)
ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης (διδακτική επάρκεια) Κ. Δαλακούρα (Υ)
ΚΠΒ003 Διδακτική Άσκηση (διδακτική επάρκεια) Ν. Λιοδάκη, Ελ. Βιταλάκη, Ευγ. Περυσινάκη, Στ. Γκαδρής (Π)
ΚΜΑ250 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Τ. Κακλαμάνη (Π)
ΚΚΒ115 Πολιτική Κοινωνιολογία Ν. Βαφέας (Π)
ΚΨΓ060 Πολιτισμική Ψυχολογία Δ. Σταματοπούλου (Π)
ΚΚΓ418 Ειδικά θέματα ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας Ν. Βαφέας (Σ)
ΚΔΓ 462 Θέματα υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς Α. Τσαντηρόπουλος (Σ)
ΚΨΒ377 Σύνθετα συναισθήματα που απαιτούν την αντίληψη εαυτού Δ. Σταματοπούλου (Σ)
ΚΜΑ552 Μέθοδοι έρευνας κοινωνικών επιστημών: Εφαρμογές Τ. Κακλαμάνη (Σ)
ΚΨΑ336 Πολυπολιτισμικότητα Τ. Ιατρίδης (Σ)
ΚΠΒ315 Διδακτική των αρχαίων ελληνικών (διδακτική επάρκεια) Ελ. Κατσαρού / Ευγ. Περυσινάκη (Σ)
ΚΠΓ339 Ψηφιακός Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Η ιδεολογία των εικόνων Υβόν-Αλεξία Κοσμά (Σ)
ΚΔΓ481 Ψηφιακός Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Ειδικά θέματα Υβόν-Αλεξία Κοσμά (Σ)
ΕΠΛ003 Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Δημοσίευσης Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
ΕΠΛ004 Ανάλυση, Διαχείριση και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων Γ. Ακουμιανάκης (Ε)
ΕΑΓ100 Ακαδημαϊκή Γραφή  Ν. Λιοδάκη (Ε)*

 

ΕCTS: Παραδόσεις και Υποχρεωτικά (5 ects), Σεμινάρια (10 ects), Άσκήσεις (10 ects)
*Αφορά φοιτητές 3ου εξαμήνου και πάνω
Εκπ.άδεια: Βασιλική Τσούρτου από 1/3/2022 έως 31/8/2022