Αρχείο εκδηλώσεων

ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το διδακτικό προσωπικό, οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό Αριάδνη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 1. Ακαδημαϊκό έτος 2022-23
 2. Ακαδημαϊκό έτος 2021-22
 3. Ακαδημαϊκό έτος 2020-21
 4. Ακαδημαϊκό έτος 2019-20
 5. Ακαδημαϊκό έτος 2018-19
 6. Ακαδημαϊκά έτος 2017-18
 7. Ακαδημαϊκά έτος 2016-17
 8. Ακαδημαϊκό έτος 2015-16
 9. Ακαδημαϊκό έτος 2014-15
 10. Ακαδημαϊκό έτος 2013-14
 11. Ακαδημαϊκό έτος 2012-13
 12. Ακαδημαϊκό έτος 2011-12
 13. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11
 14. Ακαδημαϊκό έτος 2009-10
 15. Ακαδημαϊκό έτος 2008-09
 16. Ακαδημαϊκό έτος 2007-08
 17. Ακαδημαϊκό έτος 2006-07