Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο
Τμήμα ΦΚΣ

  • Στο Τμήμα ΦΚΣ (Τμήμα διοικητικής υποστήριξης), ο  Τομέας Φιλοσοφίας  λειτουργεί από το 2002 Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα, με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες, Κοινωνία», σε συνεργασία με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Επίσης, στο Τμήμα ΦΚΣ (Τμήμα διοικητικής υποστήριξης), λειτουργεί από το 2003 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Βιοηθική», με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Βιολογίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Στο Τμήμα ΦΚΣ, ο Τομέας ΘΕΜΚΕ λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο 2007-2008 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Πολιτισμός και Ανθρώπινη ανάπτυξη»
  • Το Τμήμα ΦΚΣ συμμετέχει από το 2004 ως συνεργαζόμενο Τμήμα στο Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εγκέφαλος και Νους" (ΠΜΣ Ε&Ν) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (διοικητική υποστήριξη) στο οποίο συμμετέχουν επίσης τα Τμήματα Υπολογιστών, Ιατρικής και Φυσικής του Π.Κ., τα Τμήματα Μ.Ι.Θ.Ε. και Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Ινστιτούτα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών).
  • Στο Τμημα ΦΚΣ λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» .
Περισσότερες Πληροφορίες για τα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών:
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
"Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία”
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
"Βιοηθική”
Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του ΠΜΣ
"Πολιτισμός και Ανθρώπινη ανάπτυξη"
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
"Εγκέφαλος και Νους"
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
«Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική»