ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ενημερώθηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (18/10/2013)
Ημερομηνίες εξετάσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (14/10/2013)
Απόφαση τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (11/10/2013)
Ενημερώθηκε η εξεταστική του Σεπτεμβρίου με τα μαθήματα των οποίων η εξέταση είχε αναβληθεί (11/10/2013)
Ανακοίνωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακ. Έτους 2013-14 (07/10/2013)
Aνακοίνωσης για υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης πρωτοετών φοιτητών (07/10/2013)
Ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης (25/09/2013)
Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (23/09/2013)
Δικαιολογητικά εγγραφής εισακτέων πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2013-14 (03/09/2013)
Σύντομη ενημέρωση πρωτοετών για θέματα σίτισης (15/07/2013)
Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (20/06/2013)
Ανακοίνωση – Ενεργοποίηση λογαριασμών email προπτυχιακών φοιτητών του τμ. ΦΚΣ (27/05/2013)
Οδηγίες για την εκπόνηση εργασιών (13/05/2013)
Κυκλοφόρησε το νέο διπλό τεύχος του περιοδικού Κοινωνικές Επιστήμες [2013] (09/04/2013)
Aνακοίνωση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (25/09/2012)
ΠΡΟΣΟΧΗ - Προς όλους τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης:
Υποχρεωτική ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων (24/10/2011)
Για ανακοινώσεις που αφορούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος δείτε στις
αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.
Για ανακοινώσεις που αφορούν την Φιλοσοφική Σχολή δείτε την
Λίστα Ανακοινώσεων της Σχολής.

Σκοπός του Τμήματος

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) προήλθε ιστορικά από τους κόλπους της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής (1977-1983) και ιδρύθηκε μαζί με τα άλλα Τμήματα της σημερινής Φιλοσοφικής Σχολής με το Π.Δ. 103, το 1983.

Το τμήμα έχει ως αποστολή του:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη Φιλοσοφία, τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στον πτυχιούχο του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή του για την επιστημονική και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Πτυχιούχων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής και έχουν, καταρχήν, τις δυνατότητες απασχόλησης ενός φιλολόγου:

 • Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική), χωρίς την υποχρέωση να κατέχουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 • Καθηγητές/Εκπαιδευτές σε διάφορες Σχολές (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολή τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κά.)

 • Σε εργασίες με φιλολογικό περιεχόμενο: επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση κά.

 • Σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία

 • Σε Εφημερίδες και περιοδικά

 • Σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια εκδόσεων)

 • Σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

Επιπλέον, ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών τους και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής τους κατάρτισης (μετά από μεταπτυχιακές σπουδές) μπορούν να εργασθούν:

 • Ως Σύμβουλοι Αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Σε Ιδρύματα προστασίας του παιδιού

 • Σε Κέντρα Ερευνών