Απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στις 09-10-2013[Πατήστε εδώ να για συνεχίσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος]