Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος
(ακριβώς όπως αναρτώνται στο Student's web)

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-20 18:02:56 (14 εγγραφές)
6/18/2019 : Γραφείο Στήριξης φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες

Καλησπέρα,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν πιστοποιητικά μαθησιακών δυσκολιών τα οποία έχουν καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος, ή όσοι δεν τα έχετε καταθέσει πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να επικοινωνήσετε με την κ. Πέπη Λιγερούδη στο τηλέφωνο 2810 393653 για να συννενοηθείτε μαζί της για τις διαδικασίες που απαιτείται να ακολουθήσετε για να έχετε τις απαιτούμενες συνθήκες εξέτασης, κατά τις εξεταστικές περιόδους. Οσοι από εσάς δεν επικοινωνήσουν, θα εξαιρεθούν απο τις ειδικές συνθήκες εξέτασης και θα εξετάζονται γραπτώς όπως όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

6/10/2019 : Ενημέρωση για τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2019 - 2020

Εκπροσώπηση ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ 2019.pdf

6/7/2019 : Ανακοίνωση κας Βενιέρη για τις εξετάσεις των μαθημάτων της

Όσοι φοιτητές/ φοιτήτριες των μαθημάτων της κας Βενιέρη (ΦΑ204 και Φ100 Εμβόλιμης) έχουν δηλώσει ότι δίνουν άλλο μάθημα ταυτόχρονα με τις εν λόγω εξετάσεις, παρακαλούνται να έρθουν για προφορική εξέταση την Πέμπτη 20/6/2019 στις 17:00 στο γραφείο της διδάσκουσας.

6/6/2019 : Αίτηση πτυχίου

Όσοι φοιτητές /τριες παίρνουν πτυχίο ή θεωρούν ότι είναι πιθανό να πάρουν πτυχίο, παρακαλούνται να εκτυπώσουν την αίτηση που βρίσκεται παρακάτω να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να την παραδώσουν στη γραμματεία, ΕΩΣ 15 Ιουνίου 2019, είτε στο email : rozaki@uoc.gr, ή στο φαξ 28310 77222 ή αυτοπροσώπως. Παρακαλείσθε όσοι απο σας τελικά καταθέσουν αίτηση αλλά δεν θα πάρουν πτυχίο να ενημερώνουν έγκαρα τη γραμματεία στο 28310 77215.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

6/4/2019 : Εξεταστέα ύλη μαθήματος Φ140 του κ. Κουκουζέλη

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα Φ140 είναι η εξής:
1. Από το βιβλίο του G.H Sabine, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών τα κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,17,23,26 (σελ. 568-588),28
2. Από το βιβλίο του Π. Σούρλα, Φιλοσοφία του Δικαίου: Μια ιστορική εισαγωγή, τόμος Α, σελ. 13-135
3. Από το βιβλίο της Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, τόμος Β΄, σελ. 479-537.

Οι σελίδες από τα βιβλία των Σούρλα και Coleman είναι ήδη αναρτημένες από καιρό στο classweb, μαζί με τις διαφάνειες των μαθημάτων.

Καλή επιτυχία

5/28/2019 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΡΙΤΗ 4.1.2019 11:30 - 14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΓ280 & Φ120 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) 1
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6
14:30-17:30 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΚΑ131 Α,Β
ΤΕΤΑΡΤΗ 5.6.2019 11:30 - 14:30 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΦΓ279 & Φ130 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Γ
14:30-17:30 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΚΓ110 Γ
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΦΑ201.13 3
ΠΕΜΠΤΗ 6.6.2019 8:30 - 11:30 ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΦΒ033.1 & ΚΠΑ015 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) 6
11:30 - 14:30 ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Φ180 (Υ) Β,Γ,1
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΦΓ068.2 11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.6.2019 11:30 - 14:30 ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΚΨΒ053 & ΚΨΒ052 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α,Β,3,5
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΦΒ050.3 7
ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ064.5 7
14:30-17:30 ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΦΒ250.23 Γ,7
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.6.2019 11:30 - 14:30 ΑΪΒΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.6.2019 8:30 - 11:30 ΒΙΤΩΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ 1
14:30-17:30 ΤΣΑΜΗ ΚΔΓ186 Γ
ΤΡΙΤΗ 11.6.2019 14:30-17:30 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΕΑ200 (Υ) & ΚΠΑ020 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α,Β,Γ,3,5
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.6.2019 11:30 - 14:30 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΨΑ051 (Υ) & ΚΨΒ160 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α,Β,7
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΨΑ050 (Υ) ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α
ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 020 Γ
14:30-17:30 ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 030-040 Γ
ΠΕΜΠΤΗ 13.6.2019 8:30 - 11:30 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Φ140 (Υ) & ΦΒ242.3 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α,Β,Γ
ΤΕΓΟΣ ΦΓ276.8 Α
11:30 - 14:30 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΛΙΚΑ 9
14:30-17:30 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΚΜΑ250 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.6.2019 11:30 - 14:30 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΠΑ030 (Υ) & ΚΠΑ033 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΚΠΓ035 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Α,Β,Γ,3,5,7
ΤΡΙΤΗ 18.6.2019 17:30 - 20:30 ΒΕΝΙΕΡΗ ΦΑ204 & Φ100 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.6.2019 14:30 - 17:30 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΑ201.12 5
ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΦΒ259 5
17:30 - 20:30 ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΚΑ110 (Υ) Α,Β,3
ΠΕΜΠΤΗ 20.6.2019 11:30 - 14:30 ΒΑΦΕΑΣ ΚΚΒ115 & ΚΚΑ100 (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) 1
14:30 - 17:30 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΒ250.24 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.6.2019 11:30 - 14:30 ΠΙΣΣΗΣ Φ110 (Υ) Β,Γ,1
14:30 - 17:30 ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ268.2 1

5/24/2019 : Ύλη του μαθήματος ΦΑ204 της κας Βενιέρη

1) J. Kim, "Φιλοσοφία του Νου", Leader Books, 2005, σελ. 15-50, 380-383

2) Κ. Παγωνδιώτη, "Σημειώσεις Φιλοσοφία του Νου".

Έχουν αναρτηθεί στις Δημοσιεύσεις, βρίσκονται και στον Κλαψινάκη στο Πανεπιστήμιο

3) Σημειώσεις για το μάθημα (άρθρο Μ. Βενιέρη, σύντομα λήμματα).

Βρίσκονται στον Κλαψινάκη.

4) Να δοθεί επίσης βάρος στις σημειώσεις της τάξης.

Καλή επιτυχία!

Μαρία Βενιέρη

5/10/2019 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑ ΦΚΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΡΙΤΗ 4.1.2019 11:30 - 14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΓ280 1
ΠΑΠΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 6
14:30-17:30 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΚΑ131 Α,Β
ΤΕΤΑΡΤΗ 5.6.2019 11:30 - 14:30 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΦΓ279 Γ
14:30-17:30 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΚΓ110 Γ
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΦΑ201.13 3
ΠΕΜΠΤΗ 6.6.2019 8:30 - 11:30 ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΦΒ033.1 6
11:30 - 14:30 ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ Φ180 (Υ) Β,Γ,1
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΦΓ068.2 11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.6.2019 11:30 - 14:30 ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΚΨΒ053 Α,Β,3,5
ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΦΒ050.3 7
ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ064.5 7
14:30-17:30 ΜΠΑΝΤΙΝΑΚΗ ΦΒ250.23 Γ,7
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.6.2019 11:30 - 14:30 ΑΪΒΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.6.2019 11:30 - 14:30 ΒΙΤΩΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ 1
14:30-17:30 ΤΣΑΜΗ ΚΔΓ186 Γ
ΤΡΙΤΗ 11.6.2019 14:30-17:30 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΕΑ200 (Υ) Α,Β,Γ,3,5
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.6.2019 11:30 - 14:30 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΨΑ051 (Υ) Α,Β,7
ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 020 Γ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΙΤΑΛΙΚΑ 5
14:30-17:30 ΓΕΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 030-040 Γ
ΠΕΜΠΤΗ 13.6.2019 8:30 - 11:30 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Φ140 (Υ) Α,Β,Γ
ΤΕΓΟΣ ΦΓ276.8 Α
14:30-17:30 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΚΜΑ250 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.6.2019 11:30 - 14:30 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΠΑ030 (Υ) Α,Β,Γ,3,5,7
ΤΡΙΤΗ 18.6.2019 17:30 - 20:30 ΒΕΝΙΕΡΗ ΦΑ204 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.6.2019 14:30 - 17:30 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΑ201.12 5
ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΦΒ259 5
17:30 - 20:30 ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΚΑ110 (Υ) Α,Β,3
ΠΕΜΠΤΗ 20.6.2019 11:30 - 14:30 ΒΑΦΕΑΣ ΚΚΒ115 1
14:30 - 17:30 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΒ250.24 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.6.2019 11:30 - 14:30 ΠΙΣΣΗΣ Φ110 (Υ) Β,Γ,1
14:30 - 17:30 ΜΠΑΛΛΑ ΦΓ268.2 1

4/2/2019 : Ανακοίνωση Πιστοποιητικού Παιδαγωγίκής Επάρκειας (εισαχθέντες 2015-2016 και 2016-2017)

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας για τους εγγραφέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Με απόφαση της υπ' αρ. 206/13/2/2019 Συνεδρίασής της, η οποία εγκρίθηκε και από την υπ' αρ. 402/21.2.2019 Συνεδρία της Συγκλήτου, η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών όρισε ότι το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για τους φοιτητές του Τμήματος με ακαδημαϊκά έτη πρώτης εγγραφής το 2015-2016 και το 2016-2017 θα απαιτεί την επιτυχή εξέταση των φοιτητών σε τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α, τρία (3) μαθήματα της ομάδας Β και δύο (2) μαθήματα της ομάδας Γ (το ένα υποχρεωτικά θα είναι η Διδακτική Άσκηση) του παρακάτω πίνακα προσφερομένων μαθημάτων:

Πίνακας καταγραφής

Τίτλος διδακτικού αντικειμένου /μαθήματος ή Πρακτικής Άσκησης

ΚΩΔ

ΔΜ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ

Α

Ι. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

ΚΠΑ004

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Εισαγωγή στη

Φιλοσοφία των αξιών

ΦΒ232

3

5

8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Φιλοσοφία της παιδείας

ΦΒ255

3

5

5o ή 7o

3 ανά εβδομάδα

4. Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας

ΦΒ254.1

3

5

5ο ή 7ο

3 ανά εβδομάδα

5. Παιδεία και πολιτική: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις -

ΦΒ255.2

3

5

8ο

3 ανά εβδομάδα

6. Jean-Jacques Rousseau: Αγωγή και Πολιτική

ΦΒ354.1

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

7. Φιλοσοφία και ρητορική, από τους Σοφιστές ως τον Κικέρωνα

ΦΓ268.2

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Κοινωνιολογία της

Εκπαίδευσης

1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

ΚΠΑ021 & ΚΠΑ020

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών

ΚΚΒ100 ΚΚΒ403

ΚΚΑ433

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙΙ. Ιστορία της Εκπαίδευσης

1. Ιστορία της εκπαίδευσης

ΚΠΑ030

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών και εκπαιδευτικών θεωριών

ΚΠΑ034

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση στην ελληνική εκπαίδευση τον 20ο αιώνα

ΚΠΑ032

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

4. Το Πρόβλημα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (19ος - 20ος αι.)

ΚΠΑ003

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

5. Ιστορία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού

ΚΚΓ125

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

6. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: (18ος -20ος αι.)

ΚΠΑ033

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

7. Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο: Το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος αι. - 1922)

ΚΠΑ031

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

8. Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση

ΚΠΓ035

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Τίτλος διδακτικού αντικειμένου /μαθήματος ή Πρακτικής Άσκησης

ΚΩΔ

ΔΜ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ

IV. Αναπτυξιακή -

Κοινωνική

Ψυχολογία

1. Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ΚΨΒ052

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία της εφηβείας

ΚΨΒ050

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Κοινωνικές ταυτότητες στην εφηβεία

ΚΨΒ082

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Β. Θέματα Μάθησης &

Διδασκαλίας

Ι. Διδακτική μεθοδολογία

ΚΠΑ002

3

5

5o ή 7o 6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Θεωρίες Αναλυτικών

Προγραμμάτων

1. Αναλυτικά προγράμματα: θεωρία, έρευνα και ανάπτυξη

ΚΠΑ042

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και το αναλυτικό πρόγραμμα

ΚΠΒ022

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙΙ. Παιδαγωγική Ψυχολογία

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

1. Παιδαγωγική ψυχολογία: Κίνητρα στην εκπαίδευση

ΚΨΒ099

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Παιδαγωγική ψυχολογία: η δημιουργική σκέψη και η ανάπτυξή της

ΚΨΒ091

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3. Θεωρίες εαυτού - ταυτότητας, ρύθμιση συναισθημάτων και διαδικασίες διαχείρισης του άγχους στην εφηβεία

ΚΨΑ072

& ΚΨΒ072

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

4. Ο γρίφος της χαμηλής αυτοεκτίμησης και η «παραίτηση» από το σχολείο

ΚΨΓ071

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

IV. Iστορία και σχολική

Ιστορία

ΚΠΒ014 & ΚΠΒ317

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

V. Μουσειοπαιδαγωγική:

Τα μουσεία και οι κόσμοι τους

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

1. Σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις

ΚΚΑ131

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

2. Εικονικά μουσεία -

ψηφιακοί κόσμοι

ΚΚΑ135

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

VI. Γλώσσα και Κοινωνία

1. Κοινωνία και Γλώσσα ΙΙ/

Κοινωνιογλωσσολογία ΙΙ

ΚΔΓ186

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

Γ. Ειδική Διδακτική -

Πρακτική Άσκηση

Ι.Πρακτική άσκηση στο σχολείο - Διδακτική Άσκηση

ΚΠΒ003

3

5

5o ή 7o

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙΙ. Διδακτική γλωσσικών

Μαθημάτων -

ΚΠΒ006 & ΚΠΒ307

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

III. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

ΓΛΩΦ120

3

5

5ο ή 7ο

6ο ή 8ο

3 ανά εβδομάδα

ΙV. Φιλοσοφία με εφήβους: μια

σωκρατική προσέγγιση

ΦΒ255.3

3

5

5ο ή 7ο

6o ή 8o

3 ανά εβδομάδα

Συνακόλουθα, η Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το νόμο (4547/2018, αρ. 111) στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που παρακολούθησαν επιτυχώς το ως άνω ειδικό πρόγραμμα σπουδών.

1/31/2019 : Ενεργοποίηση ιδρυματικού email

Καλημέρα!

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας email για οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το πανεπιστήμιο. Καμία αποστολή δεν θα γίνεται (πιστοποιητικά, διευκρινήσεις,κ.λ.π.) σε προσωπικούς λογαριασμούς email. Το email σας (ισχύει για όλους τους φοιτητές) είναι το fks….@fks.uoc.gr ( οι τελίτσες αντικαθιστώνται από τον 4ψήφιο αριθμό μητρώου της σχολής του κάθε φοιτητή.

Συνδεθείτε στο https://myaccount.uoc.gr/ και με τους κωδικούς που χρησιμοποιείται στον Εύδοξο, ενεργοποιήστε το email σας, εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει. Μετά ελέγξτε αν το email σας λειτουργεί κανονικά στο mail.uoc.gr.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

10/25/2018 : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επισημαίνεται στους φοιτητές του Τμήματος Φ.Κ.Σ. ότι τους δίνεται η δυνατότητα να δηλώνουν μαθήματα άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ελεύθερες επιλογές με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα. Σύμφωνα με απόφαση της υπ' αρ. 203/24.10.2018 Συνέλευσης του Τμήματος, μαθήματα άλλων Τμημάτων με λιγότερα ECTS από εδώ και στο εξής δεν θα γίνονται δεκτά για τη λήψη πτυχίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οι Παραδόσεις έχουν 5 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ τα Σεμινάρια και οι Ασκήσεις έχουν 10 πιστωτικές μονάδες ECTS . Η Πτυχιακή Εργασία έχει 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

10/17/2017 : ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας τα εκτυπώνετε μόνοι σας από την καρτέλα των μαθημάτων σας στο students' web και μπορείτε να τα προσκομίζετε στους διδάσκοντες, όταν σας ζητούν αναλυτική βαθμολογία (π.χ. για τη Διδακτική Άσκηση, την Πρακτική Άσκηση ή τις Ξένες Γλώσσες κ.λ.π.).

Η Γραμματεία εκδίδει πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας μόνο σε περίπτωση που απαιτούνται για κάποια επίσημη χρήση, την οποία δηλώνετε ρητά στις παρατηρήσεις της αίτησής σας στο students' web (π.χ. για Υποτροφίες, Erasmus κ.λ.π).

Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να μας αποστέλλετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μόνο αν το χρειάζεστε επίσημα και πάντα με την απαραίτητη αιτιολόγηση.

Από τη Γραμματεία του Φ.Κ.Σ.

7/12/2013 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία παρέχεται στους φοιτητές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα είναι πλέον η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές του (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) και θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές ως τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει την κατάληξη @< ...>.uoc.gr, δημιουργείται στην κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος και χορηγείται κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια αντιγράφεται στην ηλεκτρονική καρτέλα των φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών. Παρέχεται ενιαία υποστήριξη και ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες, για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, από την κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Κέντρου Δεδομένων του Ιδρύματος. Η Ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει σταθερή, ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό), κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2/25/2011 : Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Ανακοινώσεις μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του τμήματος:

http://www.fks.uoc.gr/

καθώς και στην λίστα ανακοινώσεων της Φιλοσοφικής:

http://mail.phl.uoc.gr/announce/