Βασιλική Τσούρτου

Λέκτωρ

Γραφείο:
Ώρες γραφείου:
Τηλεφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
email:
Διεύθυνση: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γάλλος, 74100 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο: 2831077202


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α) Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών),
β) Πτυχίο Maitrise Κλινικής Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Montpellier III, Paul-Valery, Γαλλία),
γ) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Έχω εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ψυχολογίας και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης έχω εργαστεί ως ωρομίσθια καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, και στη ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ηρακλείου. Τέλος, έχω εργαστεί ως σύμβουλος ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι – Παράρτημα Ηρακλείου), ως ψυχολόγος σε παιδικό σταθμό στο Δήμο Αρμένων (Νομός Χανίων) και ως υπεύθυνη υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανοιχτό Παράθυρο» στο Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Προγραμμάτων για την Ψυχική Υγεία «ΕΠΕΚΕΙΝΑ».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

· Βρεφική ανάπτυξη και ειδικότερα: Ανάπτυξη του οπτικο-ακουστικού συντονισμού στα βρέφη
· Ανάπτυξη της δια-αισθητηριακής αντίληψης του αριθμού
· Κοινωνική αντίληψη των βρεφών
· Μαθηματική σκέψη στα νήπια
· Σχέσεις συγκινήσεων και νόησης
· Ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού
· Γνωστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

· Κουγιουμουτζάκης, Γ. και Τσούρτου, Β. (1999): «Η ανάπτυξη των αισθήσεων του εαυτού κατά τον Stern». Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία 1 (1), 36 – 65.
· Τσούρτου, Β. και Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2003). «Αναπτυξιακές τάσεις στην πρώιμη βρεφική αριθμητική ικανότητα». Ψυχολογικά Θέματα (ΣΕΨ), 9 (1), 24-54.
· Τσούρτου, Β., Μαρκοδημητράκη, Μ., Σεμιτέκολου, Μ. και Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2004). Ο τρίτος δρόμος του Piaget. Στο Η. Κουρκούτας (Επ. Έκδοσης), Δυναμική της ανάπτυξης του παιδιού: Ψυχο-κοινωνικές ορίζουσες και παρεκκλίσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (βλ. σχετική βεβαίωση).
· Τσούρτου, Β. και Βαρβαντάκη, Ε. (2004): Ανίχνευση Αριθμητικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Στο ειδικό τεύχος του περιοδικού Ψυχολογία της ΕΛΨΕ (υπό έκδοση).
· Β. Τσούρτου, Μ. Απελίδου, Σ. Βαβειάδου, Α. Φοινίκη, Λ. Χατζηβασίλη, (2002). «Διερεύνηση Αναγκών και η Στάση για την Ισότητα των Γυναικών Κατοίκων Ορεινών Απομακρυσμένων Περιοχών της Κρήτης» (υπό δημοσίευση, ΚΕΘΙ / Γραμματεία Ισότητας)
· Λιοδάκης, Α., Κοκκινάκος, Γ., Τσούρτου, Β. και Γαβριλάκη, Ι. «Τέχνη και Ψυχοκοινωνική Επανένταξη στα πλαίσια του προγράμματος Ανοιχτό Παράθυρο». Στο Λιοδάκης, Α. Τζανάκης, Μ., Τσούρτου, Β. (Επ. Έκδ.). Η Συμβολή της Τέχνης στις Ψυχιατρικές Θεραπείες. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ΜΑΙΧ, Χανιά: 15-18/05/2003.
· Tsourtou , V. Social Intermodal Perception in a Numerical Task with Infants 5 to 9-month-old. Infant Reproductive Psychology (υπό δημοσίευση)
· Τσούρτου, Β. (υπό έκδοση). Τα βρέφη και οι αριθμοί.. Στο Γ. Κουγιουμουτζάκης (Επ. Έκδοσης) «Διυποκειμενικότητα στη Βρεφική Ηλικία. Μελέτες στην Κρήτη».
Συλλογικός Τόμος Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιμέλεια Τόμου
Λιοδάκης, Α. Τζανάκης, Μ., Τσούρτου, Β. (επ. έκδ.). Η Συμβολή της Τέχνης στις Ψυχιατρικές Θεραπείες. Πρακτικά Συνεδρίου, ΜΑΙΧ, Χανιά: 15-18/05/2003.

Μεταφραστικό Έργο
J. Bruner (2004). Δημιουργώντας Ιστορίες: Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή Eπιμέλεια: Γ. Κουγιουμουτζάκης. Μετάφραση: Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμουτζάκης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μέλος Επιστημονικών και άλλων Εταιριών
· Tακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛΨΕ)
· Mέλος της European Society of Developmental Psychologists (ESDP)
· Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Παγκρήτιου Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία» (ΠΑ.Σ.Ο.Ψ.Υ.)
· Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία» (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.).
· Μέλος της ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη)