Ρουσόπουλος Γιώργος

Καθηγητής

Γραφείο:
Ώρες γραφείου:
Τηλεφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο: 2831077203
Email: roussop@phl.uoc.gr


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποφοίτησε από το τμήμα των Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1973), Master of Science στα Μαθηματικά (University of Rochester, New York, USA, 1975), Master of Arts στη Φιλοσοφία (University of California at San Diego, USA, 1982), και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία (τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1986). Το θέμα της Διατριβής αφορούσε την κριτική των κλασικών μαθηματικών (μαθηματικός ρεαλισμός) από τον Brouwer και τη σχολή του Ιντουισιονισμού.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Από το 1988 έως το 1993 δίδαξε Φιλοσοφία, και Φιλοσοφία της Επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και από το 1993 μέχρι σήμερα διδάσκει στο ανωτέρω τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φιλοσοφία των Μαθηματικών και της Λογικής (Ρεαλισμός, Εναλλακτικές λογικές),
Αναλυτική Φιλοσοφία (Αλήθεια, Σημασιολογία),
Γνωσιολογία και Επιστημολογία (Γνωσιοθεωρητικά ρεύματα στον εικοστό αιώνα, το πρόβλημα της γνώσης)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

*Επιστημολογία των Μαθηματικών, Gutenberg 1991
* Αναλυτική της Παράστασης. Η γνωσιοθεωρία του Κύκλου της Βιέννης, Ελληνικά Γράμματα 1998
* Μελέτες για τον εμπειρισμό, (Επιμέλεια), Ινστιτούτο του Βιβλίου 1996
* Μαθηματικός Ρεαλισμός, Ελληνικά Γράμματα 1999
* Αλήθεια, (Επιμέλεια), Ελληνικά Γράμματα 2002.