Ελένη Κατσαρού

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο:
Ώρες γραφείου:
Τηλεφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο: 28310 77229
email:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήματος Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987) 
 • Διδακτορική διατριβή, στον τομέα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της Διδακτικής με θέμα : «Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με Ενεργητική Συμμετοχική Έρευνα : το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών (1998)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα: «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών: διερεύνηση της έννοιας και δοκιμή στη διδακτική πράξη», Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών (2003)
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά, Γαλλικά.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1987-1994 και 2003-2006: Φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μάχιμη εκπαιδευτικός)
 • 1997-1998: επόπτρια Φοιτητών στο πρόγραμμα του έργου «Πρακτική άσκηση φοιτητών Φ.Π.Ψ. στη Διδακτική Μεθοδολογία» στα πλαίσια προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • 1998-2002: αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τμήμα Αξιολόγησης) και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • 1998-99 και 2003-04: Διδασκαλία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου : «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης» (εξομοίωση των δασκάλων) – σύνολο ωρών: 120
 • 2000-2004: Ειδική Επιστήμων (βάσει του Π.Δ. 407/1980) στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  Αθηνών
 • 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007: Διδασκαλία  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2006- :Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναλυτικά Προγράμματα, Γενική Διδακτική, Αξιολόγηση, Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας, Έρευνα-Δράση, Γραμματισμός, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

 • Από την  Έρευνα στη Διδασκαλία – Η εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης (σε συνεργασία με το Βασίλη Τσάφο) στις εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 2003.

Άρθρα (επιλογή)

 • Κατσαρού, Ε. (υπό δημοσίευση). «Έρευνα-Δράση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα». Στο Μάριος Πουρκός και Μανόλης Δαφέρμος (επιμ.), Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, Αθήνα: Τόπος.
 • Κατσαρού, Ε. (υπό δημοσίευση). «Πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα: δύο θεωρίες παραγωγής νοήματος. Οι επιστημολογικές καταβολές τους και οι συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία». Στο Μ. Πουρκός και Ε. Κατσαρού (επιμ.) Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2009). Dominant discourses vs. students’ subjectivities in Greek L1 Curriculum. InternationalJournalofLearning, Common Ground Publisher, University of Melbourne, Australia.
 • Katsarou, E. (2009). Literacy in the Greek educational context: the aspects of Literacy promoted by the Language Curriculum of the Junior High School. L1-Educational Studies in Language and Literature, 9 (3).
 • Katsarou, E. (2009). A multiliteracy intervention in a contemporary “mono-literacy” school in Greece,  International Journal of Learning. Volume 16, Issue 5,Common Ground Publisher, University of Melbourne, Australia.
 • Katsarou, E. & Tsafos, V. (2008). Collaborative school innovation project as a pivot for teachers' professional development: the case of Acharnes' Second Chance School in Greece, Teacher Development, Volume 12, Issue 2, pp. 125 – 138.
 • Katsarou, E. (2008). Students research and modify teaching and their perceptions of a subject: a students as co-researchers approach, Action Research Expeditions,available on line:http://www.montana.edu/arexpeditions/articleviewer.php?AID=109
 • Κατσαρού, Ε. (2008). Το σχολικό εγχειρίδιο ως παράγοντας και προϊόν κοινωνικών διαδικασιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Επιστήμες της Αγωγής, 4/2008, σσ. 105-122.
 • Κατσαρού, Ε. (2007). Ο ρόλος του μαθητή όπως προδιαγράφεται στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο: κριτική θεώρηση, Αριάδνη – επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, 13, σσ. 244-265. 2006: «Στοιχεία καινοτομίας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο», Νέα Παιδεία, τχ.118, Απρ-Μάιος-Ιούν. 2006, σσ. 47-71 (σε συνεργασία με την Β. Τσέλιου).
 • 2006: «Τρόποι αξιοποίησης των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη Νεοελληνική Γλώσσα», Νέα Παιδεία, τχ.119, Ιούλ-Αύγουστ-Σεπτ. 2006, σσ. 42-58 (σε συνεργασία με την Β. Τσέλιου).
 • 2004: «Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης του μαθητή στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: από την αξιολόγηση του μαθητή στην αξιολόγηση του λόγου» στα Πρακτικά  του σεμιναρίου με θέμα: «Θεωρία και Πράξη της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο» - Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας – Π.Μ.Σ.:  Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 2004: «Δοκιμή του Φακέλου Υλικού Εκπαιδευομένων (portfolio) στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών: διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων του» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με θέμα «Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας» - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Αχαρνών).
 • 2004: «Εσωτερική Αξιολόγηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με θέμα «Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας» - Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σε συνεργασία με τον Βασίλη Τσάφο και εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ Αχαρνών).
 • 2003: «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω έρευνας δράσης: η διαπλοκή θεωρίας και πράξης» στα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» – Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσσαλονίκης (σε συνεργασία με το Βασίλη Τσάφο).
 • 2003: «Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στο Ελένη Χοντολίδου & Λευτέρης Βεκρής (επιμ.), Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • 2002: «Αναμόρφωση αναλυτικού προγράμματος με έρευνα δράσης: το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας» στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 504-511.
 • 2001: «Η αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας» στο Γεώργιος Σπανός & Ευαγγελία Φρυδάκη (επιμ.), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, σσ. 249-289.
 • 2001: «Εφαρμόζοντας το Πειραματικό Πρόγραμμα «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός Έργου στη Σχολική Μονάδα»: Το παράδειγμα των διερευνητικών πρακτικών» στα Πρακτικά του  Συνεδρίου με θέμα «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου» - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα 19-21 Μαίου 2000), Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 206- 213 (σε συνεργασία με τον Β. Τσάφο).
 • 2000: « Η αξιοποίηση της Έρευνας Δράσης στην Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών », Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ.114, Σεπτ.-Οκτ. 2000, σσ. 67-74 (σε συνεργασία με τον Β. Τσάφο).
 • 1998: «Ένα εξελισσόμενο Ερευνητικό Πρόγραμμα κατάρτισης φοιτητών στη Γενική Διδακτική» στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα : «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα: Ατραπός, σσ. 448 - 456 (σε συνεργασία με τους Θ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Δάλκο, Μ. Δεδούλη και Β.Τσάφο).
 • 1997: «Το μοντέλο Διαδικασίας : Μια μη-στοχοθετική πρόταση», Ακροκόρινθος, τχ.3, Κόρινθος 1997.
 • 1994: «Ενεργητική Συμμετοχική Έρευνα», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ.25, Αθήνα 1994.
 • 1994: «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής : μια προσέγγιση που μας αφορά. Προσωπική εμπειρία κατά τη διδασκαλία του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας», Ακροκόρινθος, τχ. 2, Κόρινθος 1994.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • 1999: Μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου για τα Νέα Ελληνικά (Γλώσσα και Λογοτεχνία) της Β’ τάξης Τ.Ε.Ε.
 • 1999: Συμμετείχα στη συγγραφή του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού: Ιωσήφ Σολομών (επιμ.), Εσωτερική Αξιολόγηση & Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα. Ένα πλαίσιο εργασίας και υποστήριξης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Τμήμα Αξιολόγησης.
 • 2002 - 2003: Εκπόνηση διδακτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος:  «Εκπαίδευση των Μουσουλμανοπαίδων» με Επιστημονική Υπεύθυνη την Άννα Φραγκουδάκη.
 • 2003-2005: Μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου και μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Γ΄ Γυμνασίου.