Κώστας Ανδρουλιδάκης

Καθηγητής

Γραφείο:
Ώρες γραφείου:
Τηλεφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Email:


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γεννήθηκε το 1956 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978: πτυχίο Νομικής, 1982: άδεια άσκησης της δικηγορίας, από την οποία έχει παραιτηθεί). Γνωρίζει άριστα την αγγλική και γερμανική γλώσσα, ενώ διαβάζει γαλλικά και ιταλικά.
Σπούδασε, με υποτροφία του Βαυαρικού κράτους και του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Φιλοσοφία (κύριος κλάδος), Λογική, φιλοσοφία της επιστήμης και αρχαία ελληνική φιλολογία (δευτερεύοντες κλάδοι) στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1989: Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας).

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Κατά τα έτη 1990-93 υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1993-94 υπηρετεί στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αρχικώς ως Λέκτορας. Το 1999 εξελέγη Επίκουρος, το 2005 Αναπληρωτής και το 2011 Καθηγητής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, μεταφυσική, ηθική, φιλοσοφία του δικαίου, αισθητική, φιλοσοφία της λογοτεχνίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Βιβλία

 1. Sittlichkeit und Freiheit: Eine Untersuchung zur Methodologie von Kants Ethik. Διδακτορική διατριβή. Παν/μιο Μονάχου 1989.
 2. Fr. Schleiermacher: Για τη θρησκεία. Λόγοι προς τους μορφωμένους περιφρονητές της. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Παπαζήσης, Αθήνα 1997.
 3. Διονυσίου Σολωμού: Στοχασμοί. Φιλολογική επιμέλεια: M . Peri . Προλεγόμενα-Μετάφραση: Στ. Αλεξίου. Φιλοσοφικός σχολιασμός: Κ. Ανδρουλιδάκης. Στιγμή, Αθήνα 1999.
 4. I . Kant : Κριτική της κριτικής δύναμης. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Κ. A νδρουλιδάκης. Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2002.
 5. Ι. Kant : K ριτική του πρακτικού Λόγου . Μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Κ. Ανδρουλιδάκης. Εστία, Αθήνα 2004.
 6. Fr . Schiller : Περί της αισθητικής παιδείας του ανθρώπου σε μια σειρά Επιστολών . Μετάφραση, σημειώσεις, επίμετρο, επιλεγόμενα: Κ. Ανδρουλιδάκης. Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2006.
 7. Ε. Φρόυντ, Λ. Φρόυντ, Ι. Γκρούμπριχ-Σημίτη,  Σίγκμουντ Φρόυντ: Η ζωή του σε εικόνες και κείμενα. Επιμέλεια Γ. Κουγιουμουτζάκης,  μετάφραση Κ. Ανδρουλιδάκης, Μ. Μαρκοδημητράκη, Γ. Κουγιουμουτζάκης,  ΠΕΚ, Ηράκλειο Κρήτης 2006.
 8. I. Kant: Η θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου και μόνο. Μετάφραση, σημειώσεις, επίμετρο. Πόλις, Αθήνα 2007 (2η έκδ. 2008).
 9. Ι. Kant, Επιλογή από το έργο του. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση. Στιγμή, Αθήνα 2008.
 10. Καντιανή ηθική. Θεμελιώδη ζητήματα και προοπτικές. Αθήνα:  Ιδεόγραμμα 2010.
 11. I. Kant, Η μεταφυσική των ηθών. Μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα. Αθήνα:  Ιδεόγραμμα 2012 (υπό έκδοση).

Β. Άρθρα

 1. «Το πρόβλημα του περιεχομένου στην ηθική του Κant», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τ. 7 (1990), σ. 247-262.
 2. «Ανορθολογισμός εναντίον του Λόγου», Μ. Δραγώνα-Μονάχου (επιμ.), Η πολιτική φιλοσοφία σήμερα , Καρδαμίτσας, Αθήνα 1994, σ. 17-23.
 3. «Ορθός Λόγος και τέχνη του Λόγου», Π. Χριστοδουλίδης (επιμ.), Αισθητική και Θεωρία της Τέχνης , Καρδαμίτσας, Αθήνα 1994, σ. 15-24.
 4. «Είναι δυνατή μια φιλοσοφική θεολογία;», Γ. Τζαβάρας (επιμ.), Παρόν και μέλλον της Φιλοσοφίας , Δωδώνη, Αθήνα 1995, σ. 85-94.
 5. «Διαλεκτική και Λόγος στη φιλοσοφία του Schleiermacher », Κ. Βουδούρης (επιμ.), Φιλοσοφία του Λόγου , Αθήνα 1996, σ. 11-20.
 6. «Ο Πρόλογος στον Λυρικό Βίο του Σικελιανού. Σχεδίασμα φιλοσοφικής ανάγνωσης», Νέα Εστία, τχ. 1740 (2001), Αφιέρωμα Σικελιανού, σ. 832-851.
 7. «Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της Δελφικής Προσπάθειας του Σικελιανού», Διαβάζω τχ. 424 (2001), σ. 140-148
 8. «Το πρόβλημα του καθαρού Λόγου στη φιλοσοφία του Κant. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις», ΑΡΙΑΔΝΗ , (Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης), τ. 9 (2003), σ. 91-110.
 9. «Φύση ως τέχνη – τέχνη ως φύση», Ανακοίνωση στο Θ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 20-22.6.2002 (υπό έκδοση).
 10. «Θεμελιώδη προβλήματα ερμηνείας, προσλήψεως και αποδόσεως της τρίτης καντιανής Κριτικής », Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο για την Κριτική της Κριτικής Δύναμης του Ι. Kant , Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 11-12.10.2002, περ. Υπόμνημα τχ. 1 (2004), σ. 11-36.
 11. «Η παρουσία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο έργο του Κant», Φιλοσοφίας Αγώνισμα. Τιμητικός τόμος προς τιμήν του Καθηγητού Κ. Βουδούρη , Αθήνα 2004, σ. 53-69.
 12. “Wie ist die Metaphysik nach Kant noch möglich?“, K. Gloy/H.-D. Klein ( εκδ .), Unser Zeitalter: ein postmetaphysisches? , Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, σ . 245-259.
 13. Βιβλιοκρισία του : K. Gloy, Vernunft und das Andere der Vernunft (Karl Alber Verlag, Φράιμπουργκ - Μόναχο 2001), περ . Philosophisches Jahrbuch, 110/II (2003), σ . 408-413.
 14. Επιμέλεια του αφιερώματος του περ. Νέα Εστία στον Ι. Καντ, τχ. 1773 (Δεκέμβριος 2004): α) F . W . J . Schelling : «Ιμμάνουελ Καντ» (μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα), σ. 759-773* β) W . Henckmann : «Το στρεβλό ξύλο και το πρόβλημα της ηθικοποίησης» (μετάφραση), σ. 774-788.
 15. «Θρησκευτικότητα και θεολογία στο έργο του Α. Σικελιανού», περ. Νέα Εστία , τχ. 1776 (Μάρτιος 2005), σ. 376-401.
 16. «Η φύση και η αποστολή της ποίησης. Προλεγόμενα στην Αισθητική του Σικελιανού», περ. Νέα Εστία , Αφιέρωμα στον Α. Σικελιανό, τχ. 1781 (Σεπτέμβριος 2005), σ. 315-341.
 17. «Κριτικές της καντιανής ηθικής», Κ. Καβουλάκος (επιμ.), Ιμμάνουελ Καντ. Πρακτικός Λόγος και Νεωτερικότητα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 109-122.
 18. «Ο Γκόττφρηντ Μπεν και ο κόσμος της έκφρασης», περ. Νέα Εστία, τχ. 1794 (Νοέμβριος 2006), Αφιέρωμα στον Γκόττφρηντ Μπεν, σ. 739-762.
 19. «Η παρουσία της γερμανικής Αισθητικής στη νεοελληνική σκέψη», εις: Αισθητική και Τέχνη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Γ. Ζωγραφίδης – Γ. Κουγιουμουτζάκης (επιμ.), Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2008, σ. 27-44.
 20. «Μικρά Φιλολογικά: Για την ελληνική μετάφραση της σολωμικής προστακτικής ‘adatta’», περ. Νέα Εστία, τχ. 1822 (Μάιος 2009), σ. 1141-1142.
 21. «Η θεμελίωση της νεώτερης Αισθητικής: Μπάουμγκαρτεν - Καντ - Σίλλερ» (κεφάλαιο στο εγχειρίδιο Φιλοσοφία στην Ευρώπη: Κείμενα Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2009, σ. 125-137).
 22. «Ο Χάινριχ Μπαιλ και ο Χριστιανισμός της εποχής μας», περ. Νέα Εστία, τχ. 1825 (Σεπτέμβριος 2009), σ. 398-418.
 23. «Η ανακάλυψη του πνεύματος από τον Χέγκελ. Σκέψη συστηματική και σκέψη προβληματική», Κ. Καβουλάκος (επιμ.), Η Φαινομενολογία του πνεύματος του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, σ. 61-80.
 24. «Πρεβελάκης και Καζαντζάκης: Διάσταση και ομολογία», περ. Νέα Εστία, τχ. 1828 (Δεκέμβριος 2009), Αφιέρωμα στον Παντελή Πρεβελάκη, σ. 1069-86.
 25. «Καντιανή ηθική: Ζητήματα και προοπτικές», περ. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 80 (2010), σ. 163-175.   
 26. «Λόγος, ελευθερία και παιδεία: Τα θεμέλια της ηθικής φιλοσοφίας του Κ. Τσάτσου». Εις: Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός. (Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα 2009), Γρανάδα-Αθήνα 2010, σ. 61-71.
 27. Βιβλιοκρισία του: Γ. Χάμπερμας-πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, Η διαλεκτική της εκκοσμίκευσης. Λόγος και θρησκεία, Αθήνα: Εστία 2011, Νέα Εστία, τχ. 1844 (Μάιος 2011), σ. 963-973.
 28. «Δίκαιο και ορθός Λόγος: Η καντιανή θεωρία του Δικαίου», περ. Διά-Λογος, τ. 1 (2011), σ. 21-38.29.
 29. «Ε. Λεβινάς και Ι. Καντ – Παράλληλοι», περ. Νέα Ευθύνη, τχ. 10 (Μάρτιος-Απρίλιος 2012), σ. 139-45.

Γ. Άρθρα για το ευρύτερο κοινό

 1. «Η φιλοσοφική σκέψη του Καζαντζάκη», Επτά Ημέρες , εφ. Η Καθημερινή , 2.11.1997, σ. 16-18.
 2. «Η ανάγνωση ως γνωριμία και φιλία», περ. Ευθύνη , τχ. 376 (Απρίλιος 2003), σ. 147-149.
 3. «Ο πνευματικός μηδενισμός – έκπτωση παιδείας και πνεύματος», περ. Ευθύνη , τχ. 384 (Δεκέμβριος 2003), σ. 564-566.
 4. «Ποίηση και μεταφυσική αλήθεια. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος και η πνευματική κατάσταση της εποχής μας», Αντί , τχ. 823-4 (2004), σ. 88-91
 5. «Κριτικές της καντιανής ηθικής», «Βιβλιοθήκη», τχ. 336, εφ. Ελευθεροτυπία , 3.12.2004, σ. 22-25.
 6. «Η θέση της ανθρωπιστικής παιδείας στην εποχή μας», περ. Ευθύνη , τχ. 401 (2005), σ. 238-240 & τχ. 401 (2005), 285-287.
 7. «Η κρίση της ανθρωπιστικής παιδείας», περ. Ευθύνη, τχ. 420 (Δεκέμβριος 2006), σ. 591-595.
 8. «Ο Κ. Ε. Τσιρόπουλος και η δύναμη του στοχαστικού λόγου», περ. Πάροδος, τχ. 12 (2007), σ. 1247-1252.
 9. «Οι βάρβαροι άνθρωποι και η ατίμωση της Γης», περ. Ευθύνη, τχ. 424 (Απρίλιος 2007), σ. 209-210.
 10. «Ο Χριστιανισμός στην εποχή μας. Έχει ακόμη νόημα και λόγο υπάρξεως;», περ. Ευθύνη, τχ. 436 (Απρίλιος 2008), σ. 206-208.
 11. «Να έχει κανείς ή να είναι – Αυτό είναι το ζήτημα», περ. Ευθύνη, τχ. 444 (Δεκέμβριος 2008), σ. 565-567.
 12. «Αποχαύνωση της ευμάρειας ή δημιουργικότητα και παιδεία;», περ. Ευθύνη, τχ. 448 (Απρίλιος 2009), σ. 193-195.
 13. «Προς την ελευθερία μέσω της παιδείας», περ. Ευθύνη, τχ. 456 (Δεκέμβριος 2009), σ. 552-3.
 14. «Η φιλοσοφία ενώπιον της πρόκλησης της εποχής μας», περ. Νέα Ευθύνη, τχ. 1 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010), σ. 18-23.