Εξ αποστάσεως εξέταση με χρονοκαταμερισμό (προφορική εξέταση με πολλά άτομα) - Πλατφόρμα Elearn

Η μέθοδος αυτή συνιστάται όταν περιμένετε πολλούς φοιτητές γιατί εσείς ορίζεται τις διαθέσιμες θέσεις ανα χρονική μερίδα (πχ 5 το πολύ φοιτητές ανά 30 λεπτά) και μετά οι φοιτητές κλείνουν μόνοι τους το ραντεβού (όποιος προλάβει πρώτος κοκ). Στο τέλος εξάγετε σε excel τα ραντεβού που έχουν κλειστεί για να τα ανεβάσετε στην σελίδα του μαθήματος και για να χρησιμοποιήσετε την ημέρα των εξετάσεων.

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό το αρχείο pdf: scheduler_v2.pdf (ενημερώθηκε: μπήκε το "Χωρίς ομάδες" σελ. 6)

Στις οδηγίες για την εξέταση προς τους φοιτητές μπορείτε να βάλετε τα παρακάτω τροποποιώντας τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

Ανακοινώνεται πως η εξέταση του μαθήματος (Αναφέρετε το μάθημα σας) θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Teams/Zoom/Webex* (βάζετε ότι χρησιμοποιείτε) κατά τις εξής ημέρες και ώρες (κατ' εκτίμηση):

(Αναφέρετε τις ώρες και τις μέρες)

Η διεύθυνση της πλατφόρμας που θα γίνει η προφορική εξέταση είναι: (link)

Η διεύθυνση του μαθήματος στο elearn.uoc.gr είναι: (link)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα οφείλουν να δηλώσουν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα elearn την ημέρα και ώρα κατά την οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν δηλώσουν ημέρα και ώρα στην πλατφόρμα elearn δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Η σχετική δήλωση θα μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020*.

Η δήλωση της ημέρας και της ώρας κατά την οποία ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια επιθυμεί να εξεταστεί θα γίνει μέσω της δραστηριότητας «Προφορική Εξέταση Μαθήματος Ιουνίου 2020» (ή όπως αλλιώς το έχετε ονοματίσει) στην πλατφόρμα elearn.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να εισέλθουν σε αυτή την δραστηριότητα και να δηλώσουν την ημέρα και την χρονοθυρίδα της προτίμησής τους. Είναι ατομική ευθύνη του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας να διασφαλίσει ότι ολοκλήρωσε σωστά τη σχετική διαδικασία κράτησης ημέρας και ώρας συμμετοχής του στην προφορική εξέταση.

Η εξέταση θα έχει διάρκεια 30* λεπτά με ελάχιστο αριθμό εξεταζομένων τους τρεις* και μέγιστο τους πέντε* φοιτητές και φοιτήτριες. Αν σε κάποια χρονοθυρίδα έχουν δηλώσει συμμετοχή λιγότεροι από τρεις* φοιτητές και φοιτήτριες, θα μετακινηθούν από τον διδάσκοντα στην κοντινότερη χρονοθυρίδα στην οποία θα υπάρχουν κενές θέσεις. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να ελέγξουν την οριστική θέση τους στο πρόγραμμα εξέτασης μέχρι: (εδώ βάζετε την ημερομηνία που θα έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και ανεβάζετε το excel αρχείο που θα έχετε εξάγει).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να έχουν καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams/Zoom/Webex*, ειδάλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Οφείλουν επίσης να επιδείξουν στον διδάσκοντα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία, καθώς και να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη διάρκεια της εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις .

Ακολουθεί και ένα βίντεο με λεπτομερές παράδειγμα:

https://youtu.be/NIm5thD0Kys&vq=hd1080