Επταμελής Επιτροπή για τη μονιμοποίηση της κ. Μπάλλα στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του οικείου Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία»:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Δεν ορίστηκαν λόγω έλλειψης άλλων μελών ΔΕΠ με συνάφεια στο αντικείμενο
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
 1. Καλλιγάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία»
 2. Κάλφας Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Φιλοσοφία»
 3. Καρασμάνης Βασίλειος, Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία και Επιστήμη»
 4. Ιεροδιακόνου Aικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
 5. Πρωτόπαππα – Μαρνέλη Μαρία, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ερευνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημία Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο  «Αρχαία Ελληνική  Φιλοσοφία – Ελληνική Φιλοσοφία – Ευρωπαϊκή Αναγέννηση μέχρι τον 17ο αιώνα»
 6. Ζωγραφίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο  «Ελληνιστική και Βυζαντινή Φιλοσοφία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. Tsouna Voula, Καθηγήτρια, Department of Philosophy University of California at Santa Barbara, γνωστικό αντικείμενο «Ancient Greek and Roman Philosophy»
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Δεν ορίστηκαν λόγω έλλειψης άλλων μελών ΔΕΠ με συνάφεια στο αντικείμενο
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
 1. Θανασάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο, «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
 2. Ράγκος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία»
 3. Κόντος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Οντολογία – Ηθική – Φαινομενολογία»
 4. Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο  «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
 5. Πέτσιος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας – Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία»
 6. Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική & Βυζαντινή Φιλοσοφία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 1. Σκαλτσάς Θεόδωρος, Καθηγητής, Department of Philosophy, University of Edinburgh, γνωστικό αντικείμενο «Ancient Greek Philosophy, Contemporary Philosophy, Philosophy of Cognitive Science, Philosophy of Education