Κωνσταντίνος Βασιλείου

Θέση Μιχελή

Γραφείο: 104
Ώρες γραφείου:
Τηλέφωνο: 28310 77219
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kvatzia@yahoo.com


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2010 Διδακτορικό δίπλωμα του τμήματος Αισθητικής και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • 2006 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master 2) του τμήματος Αισθητικής και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • 2004 Πτυχίο Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2014-2015 Διδάσκων στη Θέση Μιχελή, τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (χειμερινό εξάμηνο)
 • 2012- Διδάσκων στα ΠΜΣ “Ψηφιακές Μοφές Τέχνης” και “Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης”, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: σχέση αισθητικής και τεχνολογικών μέσων, φιλοσοφία της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, σύγχρονη πολιτισμική θεωρία.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Βασιλείου, K., Προς την τεχνολογία της τέχνης, Αθήνα: Πλέθρον, 2012.
 • Βασιλείου, Κ. (επιμ.), Τέχνη και Δημιουργικότητα: Μια Ανθολογία, Αθήνα: Πλέθρον, 2014.
 • Vassiliou, K., “Vitalization and Spectacle in Thanassis’s Rentzis Corpus and Bio-Graphia”, Journal of Greek Media and Culture, 1 (1), 2014, σσ. 127-142.
 • Vassiliou, K. «Artistic Creativity and Human Evolution: The Work of André Leroi-Gourhan and Art Theory», Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 58 (2), 2013, σσ. 274-287.
 • Vassiliou, K., «Le dépassement du médium et l’immatérialité», στο Delprat, Ν., Jacquemin C. Bianchini, S. (επιμ.), Simulation technologique et matérialisation artistique, Παρίσι: L’Harmattan, 2012, σσ. 13-24.
 • Vassiliou K, «The Aura of Art after the Advent of the Digital», στοPusca, Anca (επιμ.), Walter Benjamin and the Aesthetics of Change, Λονδίνο και Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010, σσ. 158-170.
 • Vassiliou K., «Automédialité et médias numériques», Revue des Etudes Culturelles, n. 4, 2009, pp. 155-164.