Χλόη Μπάλλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια αρχαίας φιλοσοφίας

Γραφείο: 010
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 15:30-17:30 (από 1η Οκτωβρίου) *
Τηλέφωνο: 28310 77217
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: balla@phl.uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

· Διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 1996.

· M.A., University of Pennsylvania, Tμήμα Kλασικών Σπουδών, 1993.

· M.A., University of Pennsylvania, Tμήμα Φιλοσοφίας, 1990.

· Πτυχίο, Φιλοσοφική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, 1987.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών: 1998- (αρχικά ως (λέκτορας επί συμβάσει, Π.Δ. 407, εν συνεχεία ως εκλεγμένη λέκτορας και από το 2011 ως επίκουρη καθηγήτρια).

The Center for Hellenic Studies, Harvard University (Junior Fellow): 1999-2000

University of Pennsylvania (ως βοηθός διδασκαλίας): 1989-1991

Πανεπιστήμιο  Princeton, Seeger Center for Hellenic Studies, Research Fellow, Χειμερινό εξάμηνο 2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ιατρικοί συγγραφείς

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

BIBΛIΑ – EΠIMEΛEIA TOMΩΝ

Πλατωνική πειθώ: Aπό τη ρητορική στην πολιτική. Πρόλογος του Παύλου Kαλλιγά. Aθήνα: Πόλις, 1997.

Οι θάνατοι των φιλοσόφων στην αρχαιότητα. Aφιέρωμα του περιοδικού Υπόμνημα στη φιλοσοφία (τεύχος 9/2010). Επιμέλεια, σε συνεργασία με τον Γιώργο Ζωγραφίδη και την Παρασκευή Κοτζιά.

Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική Αθήνα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 29-31 Οκτωβρίου 2004. Επιμέλεια και σύνταξη εισαγωγής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008.

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Χλόη Μπάλλα· πρόλογος, εισαγωγικά σημειώματα: Robert W. Walace. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος (Πρόγραμμα ΙΣΝ για τη μετάφραση των έργων του Αριστοτέλη), 2015.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

«Plato’s Criticism of Empiricism in the Gorgias and in the Phaedrus», στο E. Moutsopoulos και M. Protopapa (επιμ.), Plato: Poet and Philosopher, Ακαδημία Αθηνών, 2013, 149-164.

«Ποιον θεραπεύει ο Ασκληπιός; Ιστορική αλήθεια και φιλοσοφική επινόηση πίσω από τα τελευταία λόγια του Σωκράτη». Υπόμνημα 9.2010: 1 05-129.

«Plato and Aristotle on Rhetorical Empiricism». Rhetorica, vol. 25.1 (2007), 73-85.

«Γιατί ο Πλάτων δέχεται τις γυναίκες στην τάξη των φυλάκων; » Υπόμνημα στη φιλοσοφία 2 (Δεκ. 2004): 105-15.

«Isocrates, Plato, and Aristotle, on Rhetoric». Rhizai 1 (2004): 45-71.

Catharsis without Pessimism? Nehamas versus Foucault on Reading the Phaedo”,  Philosophical Inquiry 38.3/4 (Fall 2014): 119-28.

“Δημόσιος ρήτορας ή ιδιωτικός συνομιλητής; Η στόχευση της πλατωνικής διαλεκτικής”, στο: Λ. Αθανασάκη, Τ. Νικολαϊδης, Δ. Σπαθάρας, επιμ., Ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα και στον Διαφωτισμό, Ηράκλειο: ΠΕΚ 2014,  255-81 (http://www.cup.gr/ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΒΙΟΣ-ΚΑΙ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΛΟΓΟΣ-ΣΤΗΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-ΚΑΙ-ΣΤΟΝ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ_p-280045.aspx?LangId=1).