Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακ.Έτους 2019-20

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν  την Δευτέρα 23/09/2019

Δείτε εδώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθείτε ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα από την αρχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Σπουδών:

Στέλλα Τζανουδάκη:  Τηλ. : 2831077216,  E-mail: tzanouds@uoc.gr
Θεοδώρα Ροζάκη: Τηλ. : 2831077215,  E-mail: rozaki@uoc.gr
Fax: 2831077222, 2831077241

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Περιοχή Γάλλου 74100 Ρέθυμνο

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:  Τρίτη και Πέμπτη : 11:00πμ – 14:00μμ
(εκτός περιόδου εγγραφών)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει ως εξής:

Α. Εγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 18-27/09/2019.
Β. Κατάθεση των Δικαιολογητικών Εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 30/9/2019, τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 13:00 είτε:

  • αυτοπροσώπως ο φοιτητής/τρια,
  • από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  • κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω courier (χρέωση του φοιτητή/τριας)
    Στην περίπτωση αυτή ζητάμε μια Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ) για την αποστολή των βεβαιώσεων εγγραφής και κωδικών (με την ίδια courier, χρέωση φοιτητή/τριας) Δείτε το παράδειγμα  

Γ. Έλεγχος, αντιπαραβολή των στοιχείων από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά τον έλεγχο, αντιπαραβολή και ολοκλήρωση της εγγραφής η Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να παραδώσει στους εγγραφέντες, Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το ακαδημαϊκό email, τους κωδικούς τους και, για τους  άρρενες φοιτητές μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Από 24/9/2019 έως 30/09/2019 θα πραγματοποιείται  η χορήγηση των Βεβαιώσεων Σπουδών και η διανομή των κωδικών. Οι πρωτοετείς φοιτητές που προσέρχονται στη Γραμματεία εξυπηρετούνται καθημερινά από 11:00-13:00. Η αποστολή μέσω courier θα πραγματοποιείται παράλληλα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

  1. Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
  2. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή:

  • Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή
  • εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας χρειαζόμαστε τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Όσοι άρρενες χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο αναφέρεται το Μητρώο Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Παρακαλείσθε θα διαβάσετε την ακόλουθη επιστολή ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Π.Κ. που αφορά στη στήριξη Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ): Συμβουλευτικό κέντρο, επιστολή ενημέρωσης φοιτητών

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας. Το δελτίο αυτό μπορείτε ακόμα να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εκτός της αίτησης εγγραφής, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να φέρετε τα έντυπα έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.


Μετά την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα χρειαστεί να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού σαςΔείτε οδηγίες εδώ.

Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του email, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Από την επόμενη μέρα της ενεργοποίησης του ιδρυματικού σας λογαριασμού)

Ενημέρωση Πρωτοετών φοιτητών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης:  

Επιστολή 

Πρόγραμμα Σεμιναριών

Η διαδικασία και η προθεσμία αιτήσεων μετεγγραφών θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου εδώ: https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΟ, ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.