Προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη έως και την 15η Ιουνίου 2020.