Ενημέρωση Φοιτητών/τριών για την έναρξη Αξιολόγησης

Ξεκινά η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων και σεμιναρίων του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Στις 23/4/2021 οι φοιτητές/τριες θα λάβουν στο ιδρυματικό e-mail τους, από το survey@modip.uoc.gr, την πρόσκληση για συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση λήγει στις 20/5/2021.

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο

Το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης είναι ανώνυμο. Κατά τη συμμετοχή στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να προσδιορίζει την ταυτότητα των φοιτητών/τριών. Είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντηση από τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Ο σύνδεσμος απλώς απαγορεύει την εκ νέου συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τη στιγμή που αυτό έχει ήδη υποβληθεί.